TAMBURİ CEMİL BEY
VE
MESUT CEMİL

Tamburi Cemil Bey, 1873’de İstanbul’da doğdu. Ceza mahkemesi üyesi Mehmet Tevfik Bey’in oğludur. İlkokuldan sonra özel dersler almış, Fransızca öğrenmişti. Daha sonra Mülkiye’ye devam etmişti. Bir süre Dışişlerinde çalıştıysa da kendini musikiye adamak adına işinden ayrılmıştı.

Onun için "Tamburu konuşturan adam" derlerdi. Taksimleriyle ünlenmişti.

Tamburdan başka kemençe, lavta, yaylı tambur, viyolonsel, rebab, cura, saz ve zurna çalmayı bilirdi.

Musiki teoremlerini anlattığı Rehber-I Musiki adlı eserle Türk müziğine hizmet etmişti.

Halk müziğine de açıktı ve folklorcuydu.

Cemil Bey’le aynı zamanda yaşamış olan Yahya Kemal, onun için "Tamburi Cemil’in Ruhuna Gazel" ve "Kar" adlı şiirlerini yazmıştı.

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta.

Oğlu Mesut Cemil, 1902’de İstanbul’da doğdu.

İlk olarak kemençe çalarak musikiye başladı. Sonraları tüm yaylı ve mızraplı enstrümanları çalmayı öğrendi.

Hukuk Fakültesini yarıda bırakıp Dil Tarih-Coğrafya Fakültesine geçti. Buradan mezun olunca gazetecilik, muhabirlik yaptı. İstanbul Radyosu’na geçti. On bir yıl radyoda baş spiker olarak konuştu. Otuz beş yıl rodyoculuk işini sürdürdü.

Muhterem samiin, İstanbul radyosunda Şehnaz Faslı dinlediniz, anonslarıyla ünlüydü. Yayınlar canlıydı, kendisi de ekiple çalardı.

Gelen tekliflerle bir ara sahneye çıktı ve filmlerde figüran olarak rol aldı. Babasını anlattığı bir de kitap yazdı.Derleyen: Gülşen Uslu

[ Geri ]